edit

Classification of public services

"The general classification of public services consists of 27 main levels and about 180 lower-level categories. The terms used in heading headings describe the use of public services and situations.

  The classification is intended specifically for systems and services that provide services to and from citizens and businesses. In the online service presentation platform, categories can be merged, typically for navigation and grouping purposes. In such composite classes, the terms of the classification remain unchanged.

  You can and should also use the terms of a rating to use a limited topic or theme on web services whenever the topic provides these conditions."

"Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.

Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

Luokituksen termejä voi ja on suositeltavaa käyttää myös rajatun aiheen tai teeman verkkopalveluissa aina kun aihepiiri antaa tähän edellytyksiä."

Titles
 • Classification of public services
 • Julkisten palvelujen luokitus
 • Klassifikation av offentliga tjänster
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/18431
Homepage https://finto.fi/ptvl/
Access
Format
Publisher
Address
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Size 257 Preferred terms (2017-01).
Languages
 • en
 • fi
 • sv