edit

Metadata dictionary

"Metadata Dictionary is a terms and expressions necessary for the description data entity that includes both ISBD-item rules and the terminology of the RDA item's instructions. Stabilize the production of use of the vocabulary describing the meta information and unify the description is to promote the retrieval performance.

Metadata Vocabulary is based on the structural hierarchy of categories in accordance with FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description)

The term refers to work independently on the cognitive or artistic content.

The term expression refers to cognitive or artistic work implement, which may be in the form of voice, image, motion, composed of letters, etc.

The term refers to the manifestation of work to get the expression of a phenotype (eg. An audio CD, book, map sheet, PDF file)

The term body refers to a single manifestation of completion (e.g. a single book, a CD-Audio library collections)

The term refers to an individual person or individual (alone or in combination with one or more other individuals) to establish identity.

The term entity refers to the organization or group of individuals and / or organizations that are known at a certain, and which is or can act as a single entity.

The term refers to a family of two or more persons, linked by family relationship, marriage, adoption, linked by a corresponding legal status, or that would otherwise occur as a family

Categories of the concept model and includes item elements are Metadata vocabulary groups, one or more of which it is part. Each concept is included in a group.

Search applies to both categories of the concepts. an alphabetical listing are shown only terms of concepts. "

"Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus, joka sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaista terminologiaa. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.

Metatietosanaston rakenteellinen hierarkia perustuu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Description) -käsitemallin mukaisiin kategorioihin: teos, ekspressio, manifestaatio, kappale, henkilö, yhteisö, suku sekä niiden väliset suhteet.

Termi teos viittaa itsenäiseen tiedolliseen tai taiteelliseen sisältöön.

Termi ekspressio viittaa teoksen tiedolliseen tai taiteelliseen toteutukseen, joka voi olla muodoltaan ääntä, kuvaa, liikettä, kirjaimista koostuva, musiikkinuotinnos jne.

Termi manifestaatio viittaa teoksen ekspression saamaan ilmiasuun (esim. CD-äänilevy, kirja, karttalehti, PDF-tiedosto)

Termi kappale viittaa yksittäiseen manifestaation toteutumaan (esim. yksittäinen kirja, CD-äänilevy kirjaston kokoelmissa)

Termi henkilö viittaa yksilöön tai yksilön (yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun yksilön kanssa) luomaan identiteettiin.

Termi yhteisö viittaa organisaatioon tai ryhmään henkilöitä ja/tai organisaatioita, jotka tunnetaan tietyllä nimellä, ja jotka toimivat tai voivat toimia yhtenä kokonaisuutena.

Termi suku viittaa kahteen tai useampaan henkilöön, joita yhdistää sukulaisuussuhde, avioliitto, adoptio, rekisteröity parisuhde tai vastaava oikeudellinen asema, tai jotka muuten esiintyvät perheenä

Käsitemallin mukaiset kategoriat ja niihin kuuluvat kuvailuelementit ovat Metatietosanastossa ryhmiä, joihin yksi tai useampi käsite kuuluu. Jokainen käsite on sisällytetty johonkin ryhmään.

Haku kohdistuu sekä ryhmiin että käsitteisiin. aakkosellisessa listauksessa näkyvät vain käsitteiden termit."

Titles
  • Metadata dictionary
  • Metatietosanasto
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
URI http://bartoc.org/en/node/18430
Homepage https://finto.fi/mts/
Languages
  • fi