edit

Ship Types

"The Ship Type List contains terms that are useful when registering a vessel, a map of a vessel or item attached to a vessel. The Data Type Ship Types are intended to be used with the Data Set Named Ship Types and the Data Set Series Manufactured Ships. The maritime heritage is a concern for many. We are therefore eight maritime museums that collaborate on common authorities and vocabulary in order to be able to describe the maritime heritage in a unified way. (...) The goal is for our cooperation to provide improved quality, searchability and usability in the information about the maritime heritage. Please use authorities and vocabulary and contact Malin Joakimson (mailto:Malin.Joakimson@maritima.se) if you and your institution want to take a more active part of the cooperation. The starting point for the list of ship types has been The Getty Research Institute's Art and Architecture Thesaurus and the terms linked To Vessel / Watercraf This material has since been translated, reproduced and supplemented to meet the needs of the maritime heritage in the Nordic waters. The terms have been linked to Gettys thesaurus and against Wikidata with the aim of facilitating links and searchability. "

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. (...) Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Malin Joakimson (mailto:Malin.Joakimson@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet. Utgångspunkten för listan med fartygstyper har varit The Getty Research Institutes Art and Architecture Thesaurus och termerna kopplade till Fartyg / Watercraft. Detta underlag har sedan översatts, gallrats och kompletterats för att svara mot behoven i arbetet med det maritima kulturarvet i de nordiska farvattnen. Termerna har när överensstämmelse finns länkats mot Gettys tesaurus och mot Wikidata med målet att underlätta kopplingar och sökbarhet."

Titles
 • Ship Types
 • Fartygstyper
 • Fartøystyper
 • Watercraft types
KOS Type
Subject
Languages
 • nb
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/1817
Homepage http://kulturnav.org/c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00
Access
Format
Publisher
Address
 • Djurgårdsbrunnsvägen 24
 • Stockholm
 • 115 27
 • Sweden
Languages
 • nb
 • en
 • fi
 • sv