edit

Keyword Thesaurus

"The NBD | Biblion Trefwoordenthesaurus is an automated subject termination system for collections in public libraries, based on the terms assigned to NBD | Biblion's bibliographic products. In this thesaurus, all NBD | Biblion approved release terms for all media types are included . This has the advantage that the term of the term is consistent, that is, users are not confronted with different terms for the same understanding. By networking, libraries can consult each other's catalogs and exchange bibliographic data. Central cataloging, such as the Common Automated Cataloging System (GGC) of OCLC plays an important role in this. Libraries with a regional support function, for example, make use of terms from the NBD | Biblion Trefwoordenthesaurus for the subject termination of their title descriptions in the GGC. They regularly make proposals for n Old terms. NBD | Biblion takes care of the tuning and management of the thesaurus as the central public library catalog of public libraries. The thesaurus terminals may also be available for inclusion in (part) thesauri that can be used for the subject termination in specific (bibliographic) products.

This is possible by applying so-called type indicators that indicate which file or product will be assigned the termination terms. "

"De NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus is een geautomatiseerd onderwerpsontsluitingssysteem ten behoeve van collecties in openbare bibliotheken, op basis van de termen die aan de bibliografische producten van NBD|Biblion worden toegekend. In deze thesaurus zijn alle door NBD|Biblion goedgekeurde ontsluitingstermen voor alle mediasoorten opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de ontsluitingstermen eensluidend zijn. Dat wil zeggen dat gebruikers niet worden geconfronteerd met andersluidende termen voor hetzelfde begrip. Door netwerkvorming kunnen bibliotheken elkaars catalogi raadplegen en bibliografische gegevens uitwisselen. Centrale catalogisering, zoals het Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogussysteem (GGC) van OCLC, speelt daarin een belangrijke rol. Bibliotheken met een regionale steunfunctie bijvoorbeeld, maken voor de onderwerpsontsluiting van hun titelbeschrijvingen in het GGC gebruik van termen uit de NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus. Regelmatig doen zij voorstellen voor nieuwe termen. NBD|Biblion draagt zorg voor de afstemming en het beheer van de thesaurus als centraal ontsluitingssysteem voor catalogi van openbare bibliotheken. De thesaurustermen zijn eventueel ook beschikbaar voor opname in (deel)thesauri die gebruikt kunnen worden ten behoeve van de onderwerpsontsluiting in specifieke (bibliografische) producten.

Dit is mogelijk door het aanbrengen van zogenaamde soortindicatoren die aangeven in welk bestand of bij welk product de ontsluitingstermen toegekend worden."

Titles
  • Keyword Thesaurus
  • Trefwoordenthesaurus
KOS Type
Subject
Languages
  • nl
URI http://bartoc.org/en/node/1780
Homepage http://www.nbdbiblion.nl/product/abonnement-trefwoordenthesaurus
Access
Format
Publisher
Address
  • Huygensstraat 1
  • Zoetermeer
  • 2721
  • Netherlands
Languages
  • nl