edit

Presentation system Informative Media

"PIM is an alphabetic word system (as opposed to a numerical hierarchical system such as SISO) that consists of two levels: categories (" subject areas ") and keywords below.

 There are 27 fixed categories (visible by icons). These subject areas are grouped into ten clusters (colors) of related subject areas. The clusters can be directional for the visitor and for the collection of collections in the library. (For example, the categories "Hobbies" and "Sports and Games" are both orange; Libraries can choose to draw them in close proximity).

 The PIM keywords in principle correspond to the first keyword granted by Media Aanbod to the media based on the NBD Biblion Trefwoordenthesaurus. When publicly-friendly media presentation on the shelf demands, another or broader keyword will be assigned. If the PIM keyword is too long for the label, it breaks down in a "logical" location, so that two nouns occur. (For example: Organization Development becomes: Organization Development) The same keyword can occur in different categories. The category format and a specific assigned keyword determine the location on the shelf of a unique medium in a library collection."

"PIM is een alfabetisch woordsysteem (in tegenstelling tot een numeriek hiërarchisch systeem als het SISO) dat bestaat uit twee niveaus: categorieën ('onderwerpsgebieden') en daaronder trefwoorden.

Er zijn 27 vaststaande categorieën (zichtbaar gemaakt door pictogrammen). Deze onderwerpsgebieden zijn gegroepeerd in tien clusters (kleuren) van aan elkaar verwante onderwerpsgebieden. De clusters kunnen richtinggevend zijn voor de bezoeker en voor de opstelling van collecties in de bibliotheek. (Bijvoorbeeld: de categorieën 'Hobby’s’ en ‘Sport en Spel’ zijn allebei oranje; Bibliotheken kunnen er voor kiezen om ze in elkaars nabijheid op te stellen).

De PIM-trefwoorden komen in principe overeen met het eerste trefwoord dat door Media Aanbod aan de media is toegekend op basis van de NBD Biblion Trefwoordenthesaurus. Wanneer publieksvriendelijke presentatie van media op de plank dat verlangt, wordt een ander, of breder trefwoord toegekend. Als het PIM-trefwoord te lang is voor het etiket, dan wordt het op een 'logische' plek afgebroken, zodat er twee zelfstandige naamwoorden ontstaan. (Bijvoorbeeld: Organisatieontwikkeling wordt: Organisatie-ontwikkeling) Hetzelfde trefwoord kan in verschillende categorieën voorkomen. De categorie-indeling en een specifiek toegekend trefwoord bepalen de plaats op de plank van een uniek medium in een bibliotheekcollectie."

Titles
  • Presentation system Informative Media
  • Presentatiesysteem Informatieve Media
  • PIM
KOS Type
Subject
Languages
  • nl
URI http://bartoc.org/en/node/1779
Homepage http://www.nbdbiblion.nl/product/pim
Access
Format
Publisher
Address
  • Huygensstraat 1
  • Zoetermeer
  • 2721
  • Netherlands
Languages
  • nl