edit

TEPA

"TEPA is a term bank compiled and maintained by the Finnish Terminology Centre TSK (Sanastokeskus TSK). It contains special language terms and their definitions which are displayed as multilingual terminological entries. TSK's own publications form the core of TEPA, but it also contains other special field vocabularies compiled by specialists. TEPA is implemented with Kielikone Ltd's MOT® dictionary software.

TEPA vocabularies have been arranged into groups according to their source. The vocabulary groups are listed in the top left corner. The option All is selected by default, and it includes the whole term bank. You can also limit your search to specific vocabulary groups by selecting them from the list. TEPA consists of the Finnish Terminology Centre's own vocabularies (TSK's vocabularies), vocabularies of the Swedish Centre for Terminology (Terminologicentrum TNC) (TNC's vocabularies), vocabularies compiled at the Swedish Language Department of the Institute for the Languages of Finland (Kotus vocabularies) and Other vocabularies.

The Finnish Terminology Centre TSK maintains TEPA as free-of-charge with the financing provided by the Finnish Ministry of Education and Culture. The term bank renewal work was financed by a project subsidy granted by the Ministry of Education and Culture in 2006–2007."

"TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja. TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT®-sanakirjaohjelmalla.

TEPAn sanastot on yhdistelty sanastoryhmiksi aineiston lähteen perusteella. Valitsemalla sanastoryhmän Kaikki haku tehdään kaikkiin TEPAssa oleviin aineistoihin. Haun voi myös rajoittaa muihin sanastoryhmiin valitsemalla yhden tai useamman sanastoryhmän. Omat sanastoryhmänsä on Sanastokeskus TSK:n omilla sanastoilla (TSK:n sanastot), ruotsalaisen Terminologicentrum TNC:n sanastoilla (TNC:n sanastot), Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osaston sanastoilla (Kotuksen sanastot) sekä muilla sanastoilla (Muut sanastot).

Sanastokeskus ylläpitää TEPAa maksuttomassa käytössä opetus- ja kulttuuriministeriön tuen turvin. Termipankin uudistustyöhön saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön projektitukea vuosina 2006–2007."

Titles
 • TEPA
 • TEPA-termipankkiin
KOS Type
Subject
Languages
 • da
 • nl
 • en
 • et
 • fi
 • fr
 • de
 • it
 • la
 • no
 • pt
 • ru
 • es
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/17736
Homepage http://www.tsk.fi/tepa/
Access
Format
Publisher
Address
 • Albertinkatu 23
 • Helsinki
 • 00120
 • Finland
Size 40'000 entries (2016-08).
Languages
 • da
 • nl
 • en
 • et
 • fi
 • fr
 • de
 • it
 • la
 • no
 • pt
 • ru
 • es
 • sv