edit

Genre Thesaurus for the opening of store collections of children's books

"CONTENT

ALPHABETICAL LIST OF TERMS

abbreviations meaning

List of genres of audiovisual material

Hierarchical view of the special book form

Register of preferred terms"

"INHOUD

ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN

Betekenis afkortingen

Lijst van genres voor audiovisueel materiaal

Hierarchisch overzicht van de Bijzondere boekvormen

Register van voorkeurstermen"

Titles
  • Genre Thesaurus for the opening of store collections of children's books
  • Genrethesaurus ten behoeve van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken
KOS Type
Subject
Languages
  • nl
Created 2010
URI http://bartoc.org/en/node/1763
Homepage https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/genrethesaurus-hoofddeel.pdf
Access
Format
Publisher
Address
  • The Hague
  • Netherlands
Languages
  • nl