edit

Aquo-lex

"The Aquo-lex provides a" default language "that aims to prevent speech confusion between people and / or information systems. Errors that occur in data exchange often arise because of differences in meaning. Aquo-lex, the" water dictionary ", contains approximately 7500 definitions for terms. The use of terms from Aquo lex and the corresponding definitions lead to better data exchange.

The Aquo lex can be used in the following ways:

    1. When compiling a report, use the terms as included in Aquo lex so that the reader of your report can find out what the term is.

    2. When designing an information system, use the user interface and database terms that match the definitions in Aquo lex.

    3. In addition, you can also search for the definition of a domain value in Aquo lex (for example, you can check which individual parameters a sum parameter is built up).

You can consult the Aquo lex using the Aquo LOC tool (Aquo Lex and Object Catalog). In Aquo LOC, you can easily find terms and place them in their context, because the relationships between the terms are also displayed. For example, if you are looking for the term bridge, you will see in the Aquo OC next to the bridge definition that the bridge is a work of art and distinguishes between a fixed and a movable bridge. In addition, Aquo LOC offers the possibility to directly refer to the data. "

"Het Aquo-lex biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo-lex, het ‘waterwoordenboek', bevat circa 7500 definities voor termen. Het gebruik van termen uit Aquo-lex en de daarbij horende definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Het Aquo-lex kunt u op de volgende manieren gebruiken:

1. Bij het opstellen van een rapport gebruikt u de termen zoals deze in Aquo-lex zijn opgenomen, zodat de lezer van uw rapport kan nazoeken wat de definitie van de term is.

2. Bij het ontwerpen van een informatiesysteem gebruikt u in de user interface en database termen die overeenkomen met de definities in Aquo-lex.

3. Daarnaast kunt u ook de definitie van een domeinwaarde opzoeken in Aquo-lex (bijvoorbeeld kunt u nazoeken uit welke individuele parameters een somparameter is opgebouwd).

U kunt het Aquo-lex raadplegen via de tool Aquo LOC (Aquo Lex en Objecten Catalogus). In de Aquo LOC kunt u eenvoudig termen vinden en deze in hun context plaatsen, doordat ook de relaties tussen de termen worden weergegeven. Zoekt u bijvoorbeeld de term ‘brug’, dan ziet u in de Aquo OC naast de definitie van brug, ook dat brug een kunstwerk is, en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een vaste en een beweegbare brug. Daarnaast biedt de Aquo LOC de mogelijkheid om rechtstreeks naar de gegevens te verwijzen."

Titles
  • Aquo-lex
KOS Type
Subject
Languages
  • nl
URI http://bartoc.org/en/node/1758
Homepage http://www.aquolex.nl/
Access
Format
Address
  • Stationsplein 89
  • Amersfoort
  • 3818
  • Netherlands
Services (API)
Languages
  • nl