edit

Swedish Subject Headings

"Swedish subject headings (SAO) is a controlled subject headings system containing 38 000 terms from all disciplines. The system has been around since 2000 and is used by most university libraries and many LIBRIS libraries. In Swedish subject headings, you can find subject headings to search library catalogs and other databases, and to index the literature and other materials."

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek. I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

Svenska ämnesord används huvudsakligen inom ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. För bibliotek som är specialiserade på medicin, naturvetenskap och teknik finns andra system som är lämpligare. Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. De flesta termerna är hierarkiskt ordnade och de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. De flesta ämnesorden har en klassifikationskod från SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). Från och med KB:s övergång till DDK (Dewey decimalklassifikation) i januari 2011 kompletteras ämnesorden istället med koder från DDK. Ämnesorden förses också med sina motsvarigheter i Library of Congress Subject Headings (LCSH). Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungl. biblioteket."

Titles
  • Swedish Subject Headings
  • Svenska ämnesord
Abbreviation
  • SAO
KOS Type
Subject
Languages
  • sv
Created 2000
URI http://bartoc.org/en/node/1756
Homepage http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/
Access
Format
Publisher
Address
  • Humlegårdsgatan 26
  • Stockholm
  • 102 41
  • Sweden
Listed in
Languages
  • sv