TERMCAT

"El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.<br />

El TERMCAT té com a missió garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat en general, mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat, en un diàleg permanent amb especialistes i usuaris. Emmarca la seva activitat dins del procés de normalització de la llengua catalana i en un context global determinat per la societat del coneixement, la diversitat i el multilingüisme.<br />

El TERMCAT, per disposició estatutària, és un consorci amb personalitat jurídica pròpia, constituït per la Generalitat de Catalunya –que en garanteix el finançament –, l'Institut d'Estudis Catalans – que hi aporta el paper referencial en la normalització terminològica – i el Consorci per a la Normalització Lingüística – que assegura la difusió en el territori. Està adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.<br />

El TERMCAT és regit per un Consell de Direccióamb representants dels ens consorciats. La normalització terminològica, és a dir, la fixació de les noves propostes terminològiques necessàries per al desenvolupament del coneixement en els diversos àmbits d'especialitat, es duu a terme per mitjà del Consell Supervisor, un organisme col·legiat en què la participació de diversos membres de l'Institut d'Estudis Catalans i la presidència d'un membre de la seva Secció Filològica garanteixen l'encaix adequat d'aquesta tasca amb el conjunt de l'activitat codificadora en llengua catalana.<br />

El TERMCAT té també una reconeguda trajectòria en l'àmbit internacional, i participa regularment en les xarxes de col·laboració terminològica multilingüe."

URI http://bartoc.org/en/node/1747
Services (API)
Homepage http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/
Identifiers
  • http://www.wikidata.org/entity/Q9081220
Type terminology service
Vocabularies search in BARTOC