edit

Thesaurus for research terms

"Aquest producte terminològic en línia aplega prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i els termes relacionats que s'utilitzen per a l'avaluació de les propostes i sol·licituds d'ajuts en l'àmbit de la recerca (...). Els termes recollits corresponen a diversos àmbits del coneixement que es representen en l'arbre de camp adjunt, amb una estructura de tesaurus. El treball de recopilació de termes per àmbits no ha estat exhaustiu sinó fruit de les necessitats detectades en relació amb l'etiquetatge de les propostes i sol·licituds en cada àmbit concret; per això també, el nombre de termes recollits en cada cas és desigual. Es preveu d'anar actualitzant el producte d'acord amb les necessitats que sorgeixin en les noves convocatòries d'ajuts en l'àmbit de la recerca. Cada fitxa conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s'inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació i, si escau, la indicació de 'paraula clau'."

Titles
 • Thesaurus for research terms
 • Tesaurus de termes de recerca
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1676
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/176
Access
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • es