edit

Treasures terminology Documents

Treasures terminology: Archeology, Ethnography, Decorative art, numismatics, fine arts, science and technology, documents, RAMEAU

Tezaure terminologice: Arheologie, Etnografie, Artă decorativă, Numismatică, Artă plastică, Ştiinţă şi tehnică, Documente, RAMEAU

Titles
  • Treasures terminology Documents
  • Tezaure terminologice Documente
KOS Type
Subject
Languages
  • ro
URI http://bartoc.org/en/node/1629
Homepage http://tezaur.cimec.ro/IndexVizualizare.aspx
Access
Format
Publisher
Address
  • Piaţa Presei Libere 1
  • Bucharest
  • 013701
  • Romania
Languages
  • ro