edit

International Vocabulary of Metrology

"The international vocabulary of metrology reflects the terminology of the Catalan translation of the International Vocabulary of Metrology. Fundamental concepts and associated terms and generals, 3rd ed. (VIM3). The work was translated by the Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences with advice TERMCAT terminology, and published in 2012. this vocabulary contains 144 Catalan terms of this specific field of knowledge with the definitions corresponding equivalents in Spanish, French and Portuguese, and the reference code that identifies each section VIM3 terms. in some cases, offer conceptual clarifications or notes as an example. "

"El Vocabulari internacional de metrologia recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3). L'obra va ser traduïda per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, i es va publicar l'any 2012. Aquest vocabulari conté 144 termes catalans específics d’aquest camp del coneixement, amb les definicions corresponents, els equivalents en castellà, anglès, francès i portuguès, i el codi de referència de l'apartat del VIM3 que identifica cadascun dels termes. En alguns casos, s'ofereixen aclariments conceptuals o notes d’exemple."

Titles
 • International Vocabulary of Metrology
 • Vocabulari internacional de metrologia
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • pt
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1619
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/192
Access
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • pt
 • es