edit

Lèxic multilingüe de la indústria

"This lexicon contains more than thirteen thousand Catalan terms with equivalents in Spanish, French and English, concerning the most representative industrial sectors in Catalonia. This dictionary is the online version of the Lexicon multilingual industry, the work developed by TERMCAT with support of the Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Generalitat of Catalonia. Both institutions hope that this release will facilitate the consultation of information and constantly updated. this will encourage everyone to make us your comments to improve the work. "

"Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya. Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant. Amb aquesta voluntat encoratgem tots els usuaris que ens facin arribar els seus comentaris per a millorar l'obra."

Titles
 • Lèxic multilingüe de la indústria
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1616
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es