edit

Carpentry dictionary

"This dictionary includes nearly 1,400 terms carpentry, corresponding to seven subject areas: equipment, utensils, tools and instruments, machinery and auxiliary equipment, structural and machine tools, materials, structures, techniques and processes, trades and installations . at present the names and the definition in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, where appropriate, notes and illustrations that provide additional information about the name or concept defined. This is the online version of the dictionary carpentry, prepared by Peter and Pitu Basart Pujolàs with terminology TERMCAT advice and collaboration of experts in the field, and published in 2005 by TERMCAT sponsored by Bauhaus. "

"Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de fusteria, elaborat per Pitu Basart i Pere Pujolàs, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i la col·laboració d’experts de l’àmbit, i editat l'any 2005 pel TERMCAT amb el patrocini de Bauhaus."

Titles
 • Carpentry dictionary
 • Diccionari de fusteria
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1613
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/188
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es