edit

Dictionary of Physics

"Dictionary of physics, developed jointly by the Polytechnic University of Catalonia, Catalan Encyclopaedia and TERMCAT, brings together more than three thousand and defines terms used in physics. It is part of the collection of scientific and technical dictionaries Science and Technology. the dictionary has had the collaboration of the Foundation La Pedrera Catalonia and the Foundation Torrens-Ibern. the physics in its purpose of describing the world, from the smallest particles known to the whole cosmos is considered a broad range of science, much terminology. This dictionary, however, is conceived as a collection of basic terminology, aiming to offer a practical reference tool. Includes terms of the following areas: mechanics, thermodynamics, electromagnetism, optics, relativity, quantum physics, particle physics, nuclear physics, atomic physics and condensed matter physics. Rounding out the selec tion naming a blog devoted to the physics of the Earth and space and one dedicated to the medical physics. For each of these branches, the reader will find terms related to theories, equations and phenomena, and laws and models that explain, among the most important experiments and measurement units used or more of historical interest. The starting point of the nomenclature of the dictionary was the database of Catalan Encyclopedia and must be added the terms required to understand some of the concepts have been defined and eliminated more general. Each article contains the following information: the name Catalan considered the main lexical category; Catalan names synonymous, if necessary, also with the lexical category and indicating the type of remission (synonyms, abbreviations and synonyms complementary); equivalent in Spanish; French equivalents; equivalent in English; symbols, if applicable; subject area or subject areas in which the term is classified; definition, and, when deemed necessary for more information, a note or more. "

"El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern. La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia. Aquest diccionari, però, s’ha concebut com un recull de terminologia fonamental, amb la voluntat d’oferir una eina de consulta pràctica. Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc dedicat a la física de la Terra i l’espai i un de dedicat a la física mèdica. Per a cadascuna d’aquestes branques, el lector hi trobarà termes relatius a les teories, els fenòmens i les equacions, i les lleis i els models que els expliquen, com també als experiments més rellevants i les unitats de mesura més emprades o d’interès històric. El punt de partida de la nomenclatura del diccionari ha estat la base de dades de la Gran enciclopèdia catalana, i s’hi han afegit els termes requerits per a la comprensió d’alguns dels conceptes definits i se n’han eliminat els més generals. Cada article conté la informació següent: la denominació catalana considerada principal amb la categoria lèxica; denominacions catalanes sinònimes, si escau, també amb la categoria lèxica i amb la indicació del tipus de remissió (sinònims, sinònims complementaris o sigles); equivalents en castellà; equivalents en francès; equivalents en anglès; símbols, si escau; l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme; una definició, i, quan s’ha cregut convenient per a ampliar la informació, una nota o més d'una."

Titles
 • Dictionary of Physics
 • Diccionari de física
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1612
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/149
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es