edit

cartographic Dictionaries

"What is it? Diccionaris cartogràfics (‘Cartographic dictionaries’) is a compilation of four dictionaries edited by the Cartographic and Geological Institute of Catalonia with the advice of TERMCAT, printed by Enciclopèdia Catalana. The titles and authors of the four dictionaries are:

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.

- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.

Diccionaris cartogràfics, therefore, provide in a unified query more than eight thousand eight hundred terms related to cartography, with equivalents and definitions, and often with notes that provide new information.

Is the origin of the terms indicated? With the aim of respecting the area, the characteristics and the authorship of each product, the origin of each term is indicated by means of the bibliographic citation.

What actions have been done? The publication in a single online dictionary has only involved formal modifications in the data. Basically, in addition to marking the origin of each term, the representation of notes has been unified, and the encyclopaedic definitions have been divided, so there is a paragraph starting with the definition itself and additional information is offered in different parts according to their meaning."

"Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana. Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.

- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.

Els Diccionaris cartogràfics, per tant, ofereixen de manera unificada la consulta de més de vuit mil vuit-centes fitxes de termes relacionats amb la cartografia, totes amb equivalents i definició i sovint amb notes que aporten informació complementària. Com s'indica la procedència dels termes? Amb l’objectiu de respectar al màxim l’àmbit, la idiosincràsia i l’autoria de cada producte, s’ha optat per indicar, per mitjà d’una referència bibliogràfica, d’on procedeix cadascuna de les fitxes terminològiques i per mantenir fins i tot les fitxes referides a un mateix terme. Quina intervenció s'hi ha fet? Per a la publicació dels quatre diccionaris cartogràfics en un únic diccionari en línia, s'ha intervingut només de manera formal en les dades. Bàsicament, a més de marcar la procedència de cada terme, s'ha unificat la representació de les notes i s'han dividit les definicions de tipus enciclopèdic, de manera que hi hagi un paràgraf inicial amb la definició pròpiament dita i que la informació complementària es divideixi en blocs diversos segons el sentit. Han treballat en l'adaptació com a diccionari en línia, per part del TERMCAT, Joan Rebagliato (com a responsable), Marcos Urbina (en el desenvolupament informàtic) i Sílvia Soler (en la preparació d'imatges)."

Titles
 • cartographic Dictionaries
 • Diccionaris cartogràfics
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1609
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es