edit

Dictionary of figure skating

"This dictionary contains hundreds of names and terms with the Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English, from the General Dictionary of Sport, published by TERMCAT 2010, and reviewed by specialists Catalan Federation of Winter Sports. "

"Aquest diccionari recull un centenar de termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern."

Titles
 • Dictionary of figure skating
 • Diccionari de patinatge artístic sobre gel
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1604
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es