edit

Dictionary of motorcycling

"This dictionary includes terms with two hundred names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English, from the General Dictionary of sport and reviewed by specialists of the Catalan Championship and Tour of Catalonia ".

"Aquest diccionari recull dos-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l’esport i revisats per especialistes de la Federació Catalana de Motociclisme i del Circuit de Catalunya."

Titles
 • Dictionary of motorcycling
 • Diccionari de motociclisme
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1603
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es