edit

Basic vocabulary of cricket

"This dictionary includes the basic terms used in cricket, a sport very popular in Anglo-Saxon countries, which gradually took root in Catalonia. The vocabulary, which contains the names and the definition in Catalan equivalents in Spanish and English, has been carried out with the collaboration of the Sports Federation Union of Catalonia and the Consortium for Language Normalization and has been reviewed by specialists of the Union of Catalan Sport Cricket Clubs. there are a number of Catalan neologisms such as track innings and stuck out TERMCAT the Supervisory Board ratified as an alternative to the original anglicisms. "

"Aquest diccionari recull els termes bàsics que s'utilitzen en el criquet, un esport de gran popularitat en els països de tradició anglosaxona, que de mica en mica va arrelant a Catalunya. El vocabulari, que conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès, s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística i ha estat revisat per especialistes de la Unió Esportiva Catalana de Clubs de Criquet. Hi trobareu diversos neologismes catalans, com ara pista, torn de bat o atrapat fora, que el Consell Supervisor del TERMCAT ha ratificat com a alternativa als anglicismes originals."

Titles
 • Basic vocabulary of cricket
 • Vocabulari bàsic del criquet
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1593
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/138
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • es