edit

Dictionary of collective bargaining

"This dictionary contains about six hundred terms specific processes such as excellent the relations between unions and collective enterprises, working conditions, collective agreements, management of human resources and the particularities of the labor market. Apart and the definition of the names in Catalan, the dictionary provides the equivalents in Spanish, French and English. This is the online version of the Dictionary of collective bargaining, developed jointly by TERMCAT and the Department of Labor of the Government of Catalonia 2000. "

"Aquest diccionari recull uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions col·lectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. A banda de les denominacions i la definició en català, el diccionari ofereix les equivalències en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de la negociació col·lectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000."

Titles
 • Dictionary of collective bargaining
 • Diccionari de la negociació col·lectiva
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1586
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es