edit

Dictionary of financial markets

"This dictionary gathers about six hundred terms with the Catalan definition and equivalents in Spanish, French and English, related to financial markets and corresponding to seven thematic fields: organization, structure and functioning, people and entities, assets, transactions, hiring process and assets and issuers analysis.

It is the online version for the Diccionari dels mercats financers, a joint project carried out by the Catalan Government Economy and Finance Department and TERMCAT that systematizes for the first time the financial terminology in Catalan."

"Aquest diccionari recull prop de sis-cents termes amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als mercats financers i corresponents a set àmbits temàtics: organització, estructura i funcionament, persones i entitats, actius, operacions, procés de contractació i anàlisi d'actius i emissors. Es tracta de la versió en línia del Diccionari dels mercats financers, un projecte conjunt entre el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza per primera vegada la terminologia financera en català."

Titles
 • Dictionary of financial markets
 • Diccionari dels mercats financers
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1585
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/23
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es