edit

Basic vocabulary of stores

"This vocabulary includes the Catalan denominations of more than a thousand products, most of which can be found in a department store with its equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To facilitate your search, you can check classified sections, such as supermarkets. also contained in these five languages more than three hundred fifty expressions that can occur regularly in conversations between buyer and seller, also arranged thematically. this is the version line of the second edition, expanded and updated, the basic vocabulary of stores, a joint project between the Government of Andorra and Terminology Center TERMCAT we hope to facilitate multilingual communication to our businesses, particularly drives are the use of Catalan. "

"Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament. Es tracta de la versió en línia de la segona edició, ampliada i actualitzada, del Vocabulari bàsic dels grans magatzems, un projecte conjunt entre el Govern d’Andorra i el Centre de Terminologia TERMCAT que esperem que faciliti la comunicació multilingüe als nostres comerços i, especialment, hi impulsi l’ús del català."

Titles
 • Basic vocabulary of stores
 • Vocabulari bàsic dels grans magatzems
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • pt
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1584
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/129
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • pt
 • es