edit

Terminology trade fairs and congresses

"This dictionary includes more than two hundred words, with the names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and Portuguese. These are the terms most commonly used in both the organization and the development of fairs and congresses. This is the online version of the trade fairs and congresses terminology, dictionary developed by TERMCAT 2003 in collaboration with the Department of Employment, Industry, Trade and Tourism and highly experienced professionals in the field. "

"Aquest diccionari recull més de dos-cents termes, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i portuguès. Es tracta dels termes d'ús més habitual tant en l'organització com en el desenvolupament de les fires i els congressos. Es tracta de la versió en línia de la Terminologia de fires i congressos, diccionari elaborat l'any 2003 pel TERMCAT en col·laboració amb el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i amb professionals de gran experiència en l'àmbit."

Titles
 • Terminology trade fairs and congresses
 • Terminologia de fires i congressos
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • pt
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1583
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/31
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • pt
 • es