edit

Terminology Basic elections

"The terminology includes 129 basic elections terms related to the process and electoral systems. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes. The work has been made by TERMCAT collaboration with the Ministry of Home Affairs and Institutional Relations of the Generalitat of Catalonia. He has also participated in the project by the Department of Spanish Language Directorate-General for Translation of the European Commission, which has provided documentary information. This Dictionary aims to be a practical tool of reference for all professionals using the terminology elections, either in areas theoretical or academic, whether in areas of outreach. We encourage you therefore to use it, spread it between group involved and send us any suggestions for improvement or upgrade. "

"La Terminologia electoral bàsica recull 129 termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en el projecte el Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el qual ha aportat informació documental. Aquest diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia electoral, ja sigui en àmbits teòrics o acadèmics, ja sigui en àmbits de divulgació. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització."

Titles
 • Terminology Basic elections
 • Terminologia electoral bàsica
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1582
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es