edit

Vocabulary criminal and prison law

"This vocabulary contains 2,705 terms related to four thematic groups: criminal law, criminal procedural law, penal law and military criminal law. Each article displays the names in Catalan, Spanish equivalent, subject area -which can be accessed through Access the tool temàtic- and often explanatory notes. This is the online version of the vocabulary of criminal law and penal TERMCAT prepared by the Justice Department and the Government of Catalonia, published on paper in 2000. in this time, some of the original data have been updated or completed. the work is the first title of the collection Legal Terms, which are also part of the Dictionary of civil law and administrative law dictionary, all available line. "

"Aquest vocabulari conté 2.705 termes corresponents a quatre grups temàtics: dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar. Cada article mostra les denominacions en català, equivalents en castellà, àrea temàtica –a la qual es pot accedir a través de l’opció Accés temàtic– i, sovint, notes explicatives. Es tracta de la versió en línia del Vocabulari de dret penal i penitenciari elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat en paper l’any 2000. En aquest temps, algunes de les dades originals han estat actualitzades o completades. L’obra és el primer títol de la Col·lecció Termes Jurídics, de la qual també formen part el Diccionari de dret civil i el Diccionari de dret administratiu, tots disponibles en línia."

Titles
 • Vocabulary criminal and prison law
 • Vocabulari de dret penal i penitenciari
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1581
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • es