edit

Lexicon of the European Communities

"This dictionary offers more than three hundred Catalan terms coming from the “European Communities” section in the Eurovoc multilingual thesaurus, with the equivalents in Spanish, French and English. Terms refer to European Union and public service institutions, Community law, European construction and Community finances, which have been revised by a team of specialists from the EU Department in the Catalan Government."

"Aquest recull posa a disposició dels usuaris més de tres-cents termes procedents del buidatge de l'apartat Comunitats Europees del tesaurus multilingüe Eurovoc, amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de denominacions referents a les institucions de la Unió Europea i la funció pública, al dret comunitari, a la construcció europea i a les finances comunitàries, que han estat revisades per un equip d'especialistes de la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya."

Titles
 • Lèxic de les Comunitats Europees
 • Lexicon of the European Communities
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1578
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es