edit

Names of marine mammals

"This work, Names of marine mammals is a descriptive dictionary compiled by Jordi Lleonart with terminology TERMCAT advice and support of the Biological Sciences Section of the Institute of Catalan Studies. It contains more than 350 names Catalan marine mammals in correspondence with about 150 scientific names, presented in sheets terminology related taxa zoos, which are sources of documentation. Each card includes the Catalan terms with equivalents in Spanish, English, French, scientific name with reference authoring and code 3-alpha FAO ASFIS basically documented, the list of species of interest to FAO fishery statistics. Since it is a descriptive dictionary, you should read the foreword and the introduction of this work to see what you can find and what value you assign names to each collecting tokens. "

"Aquesta obra, Noms de mamífers marins, és un diccionari descriptiu elaborat per Jordi Lleonart, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT i el suport de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Conté més de 350 noms catalans de mamífers marins en correspondència amb uns 150 noms científics, presentats en fitxes terminològiques referides a tàxons zoològics, en què es mostren les fonts de documentació. Cada fitxa inclou les denominacions en català juntament amb els equivalents en castellà, anglès, francès, el nom científic amb la referència d’autoria i el codi 3-alpha de la FAO, documentats bàsicament a ASFIS, la Llista d’espècies d’interès per a les estadístiques pesqueres de la FAO. Atès que es tracta d’un diccionari descriptiu, us recomanem llegir el pròleg i la introducció d’aquesta obra per saber què hi podeu trobar i quin valor heu d’atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes."

Titles
 • Names of marine mammals
 • Noms de mamífers marins
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • la
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1566
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/159
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • la
 • es