edit

Dictionary of Immunology

"The dictionary contains more than 1,300 immunology terms directly related to this field of knowledge. Each term includes equivalents names in Catalan and in Spanish, English and French, with corresponding definitions and, eventually, with explanatory notes. In If drugs are also given the registered number CAS. Besides, the work offers consulting three blocks terminology specific groups of proteins relevant to human immunology: cytokines, chemokines and the groups of differentiation (CD ). This is the online version of the Dictionary of immunology that made TERMCAT in 2005 with the collaboration of the Catalan Society for Immunology (subsidiary of the Academy of Medical Sciences and Health Catalonia and the Balearic Islands) and the support of the Department of Health of the Generalitat of Catalonia. This corresponds to an online edition updated and expanded second edition, which was drawn at the advice of two specialists from the Catalan Society for Immunology, Odette Viñas (Hospital Clinic of Barcelona) and Mariona Mestre (University Hospital of Bellvitge), supported by the Department of Health of the Government Catalonia. The dictionary aims to be a practical reference tool for all professionals who use the terms of immunology, both in academic areas, such as areas of disclosure. We invite you to use it and spread it and to send us any suggestions for improvement or upgrade. "

"El Diccionari d’immunologia recull més de 1.300 termes relacionats directament amb aquest camp del coneixement. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS. A més a més, l'obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD). Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’immunologia que va elaborar el TERMCAT l'any 2005 amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Immunologia (societat filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears) i el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta edició en línia correspon a una segona edició actualitzada i ampliada, que s’ha elaborat amb l’assessorament de dues especialistes de la Societat Catalana d’Immunologia, Odette Viñas (de l’Hospital Clínic de Barcelona) i Mariona Mestre (de l’Hospital Universitari de Bellvitge), gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que fan servir els termes de la immunologia, tant en àmbits acadèmics, com en àmbits de divulgació. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització."

Titles
 • Dictionary of Immunology
 • Diccionari d'immunologia
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1564
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es