edit

Dictionary homeopathy

"This dictionary is the online version of the Dictionary of homeopathy, developed by Xavier Cabré and Playà advised TERMCAT terminology, in collaboration with the Medical Association of Homeopathic Academy of Barcelona and Barcelona Heel-sponsored Phinter. the dictionary, published by TERMCAT 2004, contains 400 terms in Catalan, which have accompanied the speech, the equivalents in Spanish, French and English definition and, most cases explanatory notes. in addition, it also indicated the relationship between the terms or synonyms. "

"Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari d'homeopatia, elaborat per Xavier Cabré i Playà amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Acadèmia Homeopàtica de Barcelona i el patrocini de Phinter-Heel. El diccionari, editat pel TERMCAT l’any 2004, conté uns 400 termes en català, que es presenten acompanyats de la categoria gramatical, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, en la majoria dels casos, notes explicatives. A més, s’indiquen també les relacions de sinonímia entre els termes."

Titles
 • Dictionary homeopathy
 • Diccionari d'homeopatia
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1563
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/115
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es