edit

Terminology health sciences

"The health sciences terminology presented in a single product from thirteen dictionaries terminology related to medical science and pharmacology, TERMCAT made by or with the advice and published in the collection Online dictionaries. Specifically, this product contains information on the following dictionaries: Dictionary of anatomy, homeopathy Dictionary, Dictionary of immunology; Dictionary of nursing; Dictionary of ophthalmology, otorhinolaryngology Dictionary, Dictionary of physiotherapy; Dictionary of neuroscience, psychiatry dictionary; dictionary clinical research, drug dictionary Sinology, chronic terminology, vocabulary aids. in preparing each of these dictionaries, as is explained in the credits of corresponding works, individual artists have participated, equipment TERMCAT and specialists, and has had, in each case, with the help of an ex tight network of experts from different areas of health sciences, the Department of Health of the Generalitat of Catalonia and various institutions in the medical and pharmaceutical sector. Terminology of Health Sciences offers a unified way, consultation fourteen thousand six hundred terminological files include the name in Catalan, equivalents in other languages, definition (except the chips from the Dictionary of Anatomy), and where appropriate, notes that provide additional information. With the desire to provide a consistent set of terms and to facilitate the matching of each file with its original dictionary, we decided to replace specific information about the subject area they belong chips (consulted on trees field and chips from the respective original works) for the indication of origin of dictionaries each terminological files. "

"La Terminologia de ciències de la salut presenta en un únic producte la terminologia procedent de tretze diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament i publicats en la col·lecció Diccionaris en línia. Concretament, aquest producte conté dades dels diccionaris següents: Diccionari d’anatomia; Diccionari d’homeopatia; Diccionari d’immunologia; Diccionari d’infermeria; Diccionari d’oftalmologia; Diccionari d’otorinolaringologia; Diccionari de fisioteràpia; Diccionari de neurociència; Diccionari de psiquiatria; Diccionari de recerca clínica de medicaments; Diccionari de sinologia; Terminologia de la cronicitat; Vocabulari de la sida. En l’elaboració de cadascun d’aquests diccionaris, tal com s’explicita en els crèdits de les obres corresponents, hi han participat autors individuals, equips d’especialistes i el TERMCAT, i s’ha comptat, en cada cas, amb la col·laboració d’una extensa xarxa d’experts dels diferents àmbits de les ciències de la salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de diverses institucions del sector mèdic i farmacèutic. La Terminologia de ciències de la salut ofereix, de manera unificada, la consulta de catorze mil sis-centes fitxes terminològiques que inclouen la denominació en català, equivalents en altres llengües, definició (llevat de les fitxes procedents del Diccionari d’anatomia) i, si escau, notes que aporten informació complementària. Amb la voluntat d’oferir un conjunt terminològic homogeni i de facilitar al màxim la correspondència de cada fitxa amb el seu diccionari original, s’ha optat per substituir la informació específica sobre l’àrea temàtica a què pertanyen les fitxes (consultable en els arbres de camp i en les fitxes de les respectives obres originals) per la indicació dels diccionaris de procedència de cadascuna de les fitxes terminològiques."

Titles
 • Terminology health sciences
 • Terminologia de ciències de la salut
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1557
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198
Access
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es