edit

Dictionary of social services

"This dictionary is the online version of the Dictionary of social services, a joint project between the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat of Catalonia and Terminology Center TERMCAT systematised in this field terminology in Catalan. The work contains almost nine hundred terms related to social services and aims to be a practical reference tool for all those working in the world of social services for professionals in other fields who act in a coordinated manner. Each term includes Catalan name, Spanish equivalents (some records also contain equivalents in English and French), defining, and often also explanatory notes. "

"Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari de serveis socials, un projecte conjunt entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza la terminologia d’aquest àmbit en català. L’obra recull gairebé nou-cents termes relatius als serveis socials i vol ser una eina pràctica de referència per a totes les persones que treballen en el món dels serveis socials i per als professionals d’altres àmbits que hi actuen de manera coordinada. Cada terme inclou la denominació catalana, els equivalents en castellà (algunes fitxes contenen també equivalents en anglès i francès), la definició i, sovint també, notes explicatives."

Titles
 • Dictionary of social services
 • Diccionari de serveis socials
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1554
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/118
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • es