edit

Dictionary Road Safety

"This dictionary includes terms with almost three hundred names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English, from the Dictionary of traffic and reviewed by experts in the field."

"Aquest diccionari aplega gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari de trànsit i revisats per especialistes de l'àmbit."

Titles
 • Dictionary Road Safety
 • Diccionari de seguretat viària
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1553
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/25
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es