edit

Glossary of flavors of the world

"The Glossary of flavors in the world is a collection of terms 47 terms worked because of the different editions (2012, 2013 and 2014) of the sample flavors of the world. Flavors of the world is a gastronomic which aims to products food and culinary creations of the different cultures that live in the neighborhood Fondo de Santa Coloma de Gramenet. the ultimate goals of the exhibition is to promote local business, social cohesion and the promotion of Catalan as a common language. Tastes of the world is an initiative of the Association of Merchants and Professionals Trade Fund, with the collaboration of CNL the Ivy, the City of Santa Coloma de Gramenet and the University of Barcelona. this glossary will find much food ( vegetables, fruits, beverages, breads) and culinary (appetizers, dishes of meat or fish sauces, sweets and desserts) worldwide: products and preparations of Chinese, Japanese, Korean, Indian, Armenian, Turkish, throughout the Middle East, the Middle East, North Africa, West Africa or Central and South America. More than a fifth of terms including the glossary terms are standardized flavors of the world, that is approved by the Supervisory Council TERMCAT, the body responsible for the standardization of terminology Catalan. It especially product names vegetables: banana male tropical cucumber, Chinese cabbage, lettuce, asparagus, melted, etc. Each card contains the name in Catalan (some of which are simply proposals) equivalents in Spanish, French and English definition and subject area, but not systematically. That is why this collection conceived as a project open, ongoing work, because we have to be completed, both in terms of the information that it contains terms and, where appropriate, to incorporate new terms future editions of the show. "

"El Glossari de sabors del món és un recull terminològic de 47 termes treballats amb motiu de les diverses edicions (2012, 2013 i 2014) de la mostra Sabors del món. Sabors del món és una mostra gastronòmica en què es pretén donar a conèixer productes alimentaris i elaboracions culinàries de les diverses cultures que conviuen al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Els objectius últims de la mostra són la promoció del comerç local, la cohesió social i el foment del català com a llengua comuna. Sabors del món és una iniciativa de l’Associació de Comerciants i Professionals de Fondo Comerç, que compta amb la col·laboració del CNL L’Heura, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Universitat de Barcelona. En aquest glossari hi trobareu tant productes alimentaris (verdures, fruites, begudes, pans) com elaboracions gastronòmiques (aperitius, plats a base de carn o de peix, salses, dolços i postres) d’arreu del món: productes i elaboracions de la cuina xinesa, japonesa, coreana, índia, armènia, turca, de tot l’Orient Mitjà, del Pròxim Orient, del Magrib, de l’Àfrica occidental o de l’Amèrica Central i del Sud. Més d’una cinquena part dels termes que inclou el Glossari de sabors del món són termes normalitzats, és a dir, aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT, l’organisme encarregat de la normalització de la terminologia catalana. Es tracta, sobretot, de noms de productes vegetals: banana mascle, cogombre tropical, col xinesa, enciam espàrrec, fònio, etc. Cada fitxa conté la denominació en català (algunes de les quals són simplement propostes), equivalents en castellà, francès i anglès, àrea temàtica i definició, tot i que no sistemàticament. És per això que concebem aquest recull com a projecte obert, en curs de treball, perquè l’hem d’anar completant, tant pel que fa a la informació dels termes que ja conté com, si escau, a la incorporació de nous termes de properes edicions de la mostra."

Titles
 • Glossary of flavors of the world
 • Glossari de sabors del món
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1552
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/201
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es