edit

Dictionary of toys and games

"This dictionary includes more than a hundred terms related to games and toys, along with the names and equivalents in Spanish, French and English from the multilingual Glossary of Industry, published by TERMCAT 2010."

"Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010."

Titles
 • Dictionary of toys and games
 • Diccionari de jocs i joguines
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1548
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es