edit

Middle Eastern cuisine

"This dictionary includes terms referring to twenty ingredients and dishes of the cuisine of the Middle East and North Africa, which have recently become part of the gastronomic scene of Catalonia. Catalan All forms have been standardized by the Council supervisor TERMCAT, with the collaboration of experts in Arabic and taking into account the principles of transcription and adaptation established by the Institute of Catalan Studies. As for equivalents in other languages, collected most documented forms without going to assess their suitability in any case. "

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. Totes les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en llengua àrab i tenint en compte els principis de transcripció i adaptació establerts per l'Institut d'Estudis Catalans. Pel que fa als equivalents en altres llengües, es recullen la majoria de les formes documentades, sense entrar a valorar-ne en cap cas l'adequació."

Titles
 • Middle Eastern cuisine
 • Gastronomia del Pròxim Orient
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1546
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es