edit

LGBT terminology vocabulary

"This vocabulary Brief prepared by Marta, includes nearly 200 terms relating to the LGBT sphere, ie, the group of lesbian, gay, bisexual and transgender. This is basic terminology related to sexual orientation, sexual and gender identity and LGBT relationship with society (activism, rights and family, leisure, etc.). the vocabulary comes from a final master author and has been reviewed by TERMCAT specifically Dolors Montes terminology. it is an open work is expected to be expanded with new terms and new topics branches. the cards contain the name Catalan terminology concept with the corresponding definition, subject area, the equivalent Spanish, French and English, the lexical category of each form in different languages and sometimes explanatory notes. "

"Aquest vocabulari, elaborat per Marta Breu, recull prop de 200 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia bàsica vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.). El vocabulari prové d’un treball de final de màster de l’autora i ha estat revisat pel TERMCAT, concretament per la terminòloga Dolors Montes. És una obra oberta que es preveu d’anar ampliant amb nous termes i noves branques temàtiques. Les fitxes terminològiques contenen la denominació catalana del concepte amb la corresponent definició, l’àrea temàtica, els equivalents en castellà, francès i anglès, la categoria lèxica de cada forma en les diferents llengües i, de vegades, notes explicatives."

Titles
 • LGBT terminology vocabulary
 • Vocabulari terminològic LGBT
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1544
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164
Access
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es