edit

Dictionary for development cooperation

"Development cooperation is an increasingly important global activity in the world, which encourages collaborative work of a variety of actors at all levels. The humanitarian actors can be individuals or organizations (governmental or not government) local, regional or universal. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field. this dictionary contains about a hundred terms. Each term includes names in Catalan, a definition equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes. the work has been prepared by TERMCAT and has taken advice from the Catalan Agency for Development Cooperation and the Directorate General for Development Cooperation, and with the support of the Government of Andorra. This dictionary aims to be a practical reference tool for t othom involved in development cooperation. We encourage you therefore to use it, spreading it among the community involved and send us any suggestions for improvement or upgrade. "

"La cooperació al desenvolupament és una activitat global cada vegada més rellevant en el món actual, que fomenta el treball col·laboratiu d’una gran varietat d’actors a tots els nivells. Els actors humanitaris poden ser persones o organismes (governamentals o no governamentals) d’àmbit local, regional o universal. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. Aquest diccionari conté aproximadament un centenar de termes. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT i s’ha fet amb l’assessorament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, i amb el suport del Govern d’Andorra. Aquest diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tothom que participa en la cooperació al desenvolupament. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització."

Titles
 • Dictionary for development cooperation
 • Diccionari de cooperació al desenvolupament
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1542
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/190
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es