edit

Circus Dictionary

"This dictionary contains about three hundred terms related specialties circus acrobatics, aerial and acrobatics. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German and, if necessary, additional notes. the work makes available to users with a selection of terms Dictionary circus TERMCAT produced with the support of Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia and collaboration Association of Circus Professionals of Catalonia. TERMCAT wanted to advance the spread of partial data to facilitate public consultation information, which is considered as sufficiently advanced with the intention of completing it go progressively content updates after the incorporation of the terms of other subject areas dictionary. with the publication online will want to reinforce the main work of this term inològic consensus: the circus terminology accessible to all sectors that are users. We encourage you therefore to use it, spreading it among the community involved and send us any suggestions for improvement or upgrade. "

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. El TERMCAT ha volgut avançar la difusió parcial de les dades per a facilitar la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d'anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors amb la incorporació dels termes de la resta d’àrees temàtiques del diccionari. Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia del circ sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització."

Titles
 • Circus Dictionary
 • Diccionari de circ
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • it
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1541
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • it
 • es