edit

Cultural Research Thesaurus

"Asia glossary contains key terminology folklore studies, cultural anthropology, ethnomusicology, comparative religion (especially the people of faith study) and ethnology in. The glossary provides 1566 actual key words, as well as 376 Finnish and 288 English-language control term, which guides the approved thing word use. Key words can apply for an alphabetical listing by browsing or by keyword search . Cultural research thesaurus is a tool for indexing and the subject according to the information retrieval, which will help asiasanoittajia and knowledge to use the same terminology SKS's library to use the vocabulary dossiers asiasanoittamisessa the following databases:. Helka - joint database of the University of Helsinki libraries, Linda - University libraries, Arto - a reference database of domestic articles "

"Asiasanastoon on koottu keskeistä terminologiaa folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta. Sanastossa on 1566 varsinaista asiasanaa sekä 376 suomen- ja 288 englanninkielistä ohjaustermiä, jotka opastavat hyväksytyn asiasanan käyttöön. Asiasanoja voi hakea aakkosellista listaa selaamalla tai sanahakuna. Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto on sisällönkuvailun ja aiheenmukaisen tiedonhaun apuväline, joka auttaa asiasanoittajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä terminologiaa. SKS:n kirjasto käyttää sanastoa aineistojensa asiasanoittamisessa seuraaviin tietokantoihin: Helka - Helsingin yliopiston kirjastojen yhteistietokanta, Linda - yliopistokirjastojen yhteistietokanta, Arto - kotimaisten artikkelien viitetietokanta."

Titles
 • Cultural Research Thesaurus
 • Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
 • Thesaurus for folk culture studies
 • Kula
 • Perinnetieteiden asiasanasto
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
URI http://bartoc.org/en/node/137
Homepage http://dbgw.finlit.fi/asiasanastot/asiasanahaku.php
Access
Format
Publisher
Address
 • Hallituskatu 1
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Languages
 • en
 • fi