edit

Hospital System Classification System

"Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) består af flere tusinde koder, som anvendes til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. Koderne spænder over et meget bredt spekter, og at finde lige netop dén kode, som nøjagtigt afspejler en given hændelse eller tilstand, er ikke altid en triviel opgave. Derfor har vi lavet nogle online-værktøjer - de er langt fra perfekte, men dog forhåbentlig en hjælp. Alle værktøjerne er baseret på en online database, som kun indeholder gældende SKS- og SHAK-koder. Databasen bliver opdateret løbende, og dataindholdet til værktøjerne er således altid ajourført."

"The hospital system classification system (SKS) consists of several thousand codes that are used to provide structured information to different information systems. The codes span a very wide range and to find just that code that accurately reflects a given event or condition is not Always a trivial task. Therefore, we have made some online tools - they are far from perfect, but hopefully help. All tools are based on an online database that contains only SKS and SHAK codes. The database is updated continuously , And the data content of the tools is thus always updated. "

Titles
  • Sygehusvæsnets Klassifikationssystem
  • Hospital System Classification System
  • SKS
KOS Type
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1350
Homepage http://www.medinfo.dk/sks/brows.php
Access
Format
Publisher
Address
  • Artillerivej 5
  • Copenhagen
  • 2300
  • Denmark
Languages
  • da