edit

The Royal Library Systematic Catalog 1.th.

"SK1 (Systematisk Katalog 1.udg.) bruges til bøger i Universitetsbibliotekssamlingerne anskaffet 1980 - 1995."

"SK1 (Systematic Catalog 1st Edition) is used for books in the University Library Collections acquired 1980 - 1995."

Titles
  • Det Kongelige Bibliotek Systematisk Katalog 1.udg.
  • The Royal Library Systematic Catalog 1.th.
  • SK1
KOS Type
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1346
Homepage http://www.kb.dk/da/klassifikation/index.html
Access
Format
Publisher
Address
  • Søren Kierkegaards Plads 1
  • Copenhagen
  • 1221
  • Denmark
Languages
  • da