edit

The Schleswig Collection Signatures & Classification

"Samlingen indeholder bøger, tidsskrifter, pjecer, m.m. om Slesvig på alle områdets 5 sprog og dialekter, dansk, tysk, frisisk, sønderjysk og plattysk. Emneområderne omfatter bl.a. historie, kunst, sprog- og dialektforskning, samfundsforhold, natur og miljø & meget mere. Også skønlitteratur og børnebøger fra det slesvigske område er rigt repræsenteret i samlingen. Som noget ganske særligt, rummer Den Slesvigske Samling en stor boghistorisk samling, hvoraf nogle af værkerne stammer helt tilbage fra 1500-tallet."

"The collection contains books, journals, pamphlets, etc. about Schleswig in all 5 languages and dialects of Danish, German, Frisian, Sudan, Jutland and Plateau. The topics include history, art, language and dialect research, social relations, nature and the environment & Much more. Also fiction and children's books from the Schleswig-Holstein region are richly represented in the collection. As a matter of fact, the Schleswig Collection contains a large book-historical collection, some of which originate from the 16th century. "

Titles
  • Den Slesvigske Samling Signaturer & klassifikation
  • The Schleswig Collection Signatures & Classification
KOS Type
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1326
Homepage https://www.dcbib.dk/sites/sydslesvig.ddbcms.dk/files/files/page/signaturer_og_klassifikation.pdf
Access
Format
Publisher
Address
  • Norderstrasse 59
  • Flensburg
  • 24939
  • Germany
Languages
  • da