edit

Classification of the antiquarian research

Titles
 • Classification of the antiquarian research
 • Antiikintutkimuksen hyllyluokitus
 • Klassifikation för antikforskning
 • Classification for classical studies
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/1277
Homepage http://libraryguides.helsinki.fi/c.php
Access
Format
Publisher
Address
 • Helsinki University Library
 • Helsinki
 • 00014
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv