edit

Linguistics Thesaurus

"Keywords are always nouns:.. Either yksittäistermejä, word associations, or compound words Key words are either singular or plural unit are abstract concepts and activities described by the words plural are usually tangible, quantifiable concepts of the words for terms can be singular and the plural different meaning.. whereby the two forms appear in the dictionary (grammar - grammars). preparing thesaurus have been observed in Finnish thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471) Tesaurusmuodosaa indicating the subject headings hierarchical and semantic relation to It can also be found references on the same topic to broader and narrower, as well as parallel terms... indexterms relationship indicated by the following abbreviations:. = USE reference to the thermal control word thing, the term substituted BT = LT = a broader term, a narrower term = ST, RT = apposition, Coordinate equivalence ratio indicated by the abbreviations USE and KT (co rvattu term). USE-approved abbreviation of the controls to use the selected key words, rather than control, the term may be used as a word thing. USE-reference eliminates synonyms, and combined with close meanings of terms. The hierarchical relationship indicated by the abbreviations LT (broader term) and ST (narrower term). Association is indicated by the abbreviation RT (in apposition, Coordinate). RT-ratio controls the vocabulary of users will find other keywords related to a particular issue. Means the case, the association relationship between the concepts, which is looser than a hierarchical relationship. Such relationships could be countless. Vocabulary words associated with some thing explanations. They are immediately after the thing without the word abbreviation code. The Explanatory Memorandum provides for example. instructions not included in the dictionary of keywords use (the so-called. unrestricted crawling word groups). "

"Asiasanat ovat aina substantiiveja: joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja. Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodossa. Yksikössä ovat abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat sanat. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä merkitsevät sanat. Termeillä voi olla yksikössä ja monikossa eri merkitys, jolloin molemmat muodot esiintyvät sanastossa (kielioppi - kieliopit). Asiasanaston laatimisessa on noudatettu suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471). Tesaurusmuodosaa käyvät ilmi asiasanojen hierarkkiset sekä semanttiset suhteen. Siitä löytyy myös viittauksia saman aihepiirin laajempiin ja suppeampiin sekä rinnakkaisiin termeihin. Asiasanojen suhteet osoitetaan seuraavilla lyhenteillä: KÄYTÄ = viittaus ohjaustermistä asiasanaan, KT = korvattu termi, LT = laajempi termi, ST = suppeampi termi, RT = rinnakkaistermi, vierustermi. Ekvivalenssisuhde osoitetaan lyhenteillä KÄYTÄ ja KT (korvattu termi). KÄYTÄ-lyhenne ohjaa käyttämään hyväksytyksi valittua asiasanaa, eikä ohjaustermiä saa käyttää asiasanana. KÄYTÄ-viittaus karsii synonyymeja sekä yhdistää merkitykseltään läheisiä termejä. Hierarkkinen suhde osoitetaan lyhenteillä LT (laajempi termi) ja ST (suppeampi termi). Assosiaatiosuhde osoitetaan lyhenteellä RT (rinnakkaistermi, vierustermi). RT-suhde ohjaa sanaston käyttäjää huomaamaan tiettyyn asiaan liittyvät muut asiasanat. Assosiaatiosuhde tarkoittaa käsitteiden välistä asiasuhdetta, joka on löyhempi kuin hierarkiasuhde. Tällaisia suhteita voisi olla lukematon määrä. Sanaston joihinkin asiasanoihin liittyy selityksiä. Ne ovat välittömästi asiasanan jälkeen ilman erillistä lyhennekoodia. Selityksissä annetaan mm. ohjeita sanastoon sisältymättömien asiasanojen käytöstä (ns. vapaan indeksoinnin sanaryhmät)."

Titles
  • Linguistics Thesaurus
  • Kielitieteen asiasanasto
KOS Type
Subject
Languages
  • en
  • et
  • fi
  • de
URI http://bartoc.org/en/node/121
Homepage http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html
Languages
  • en
  • et
  • fi
  • de