edit

Glossary of the European Higher Education

"The Glossary is a collection of the EHEA multilingual Catalan, Spanish, English and French keywords on the European Higher Education explained extensively from the documentation generated by this new reality. The aim of this material is to facilitate the understanding of European higher education and to be a useful resource for the writing and translation of educational documents generated within this framework. "

"El Glossari de l’EEES és un recull multilingüe català, castellà, anglès i francès de paraules clau sobre l’espai europeu d’educació superior explicades extensament a partir de la documentació que ha generat aquesta nova realitat. L’objectiu d’aquest material és facilitar la comprensió de l’espai europeu d’educació superior, i també ser un recurs útil per a la traducció i redacció dels documents docents generats dins d’aquest marc."

Titles
 • Glossary of the European Higher Education
 • Glossari de l'espai europeu d'educació superior
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1007
Homepage http://www.upc.edu/slt/glosEEES/menu.php
Access
Format
Publisher
Address
 • c. Jordi Girona, 31
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08034
 • Spain
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es