Unknown

Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken

"SISO is een numeriek systeem dat de informatieve media in uw bibliotheek naar onderwerp indeelt. SISO is de basis voor de systematische catalogus en wordt gebruikt als plaatsingssyteem. Zo maakt SISO uw bibliotheekcollectie toegankelijk en vinden uw bezoekers makkelijk de weg in uw bibliotheek. SISO is gebaseerd op een logische en universele indeling van de wetenschappen. Alle wetenschappen zijn verdeeld in nummers en hiërarchisch geordend. Hoofdrubrieken worden onderverdeeld in onderrubrieken, deelrubrieken, kleine rubrieken en bijrubrieken.

Iconclass

"Iconclass is a subject-specific classification system. It is a hierarchically ordered collection of definitions of objects, people, events and abstract ideas that serve as the subject of an image. Art historians, researchers and curators use it to describe, classify and examine the subject of images represented in various media such as paintings, drawings and photographs. Numerous institutions across the world use Iconclass to describe and classify their collections in a standardized manner.

Vrouwenthesaurus

"De Vrouwenthesaurus bevat trefwoorden voor het zoeken van informatie over de positie van vrouwen en vrouwenstudies. Vrouweninformatie kan over alles gaan dat met de leefwereld en positie van vrouwen in de samenleving te maken heeft, bijvoorbeeld anorexia nervosa, feministische media, herintreden op de arbeidsmarkt, lesbische moeders, migratie, seksueel geweld of vrouwbeelden. Het kan betrekking hebben op historische onderwerpen als de eerste feministische golf, heksen, het vrouwenkiesrecht of zwarte vrouwengeschiedenis.

"The Women’s Thesaurus is a useful tool for searching by subject. It consists of terms about women, gender, gender equality and feminism. It also includes synonyms along with broader, more specific and related terms. The Thesaurus is a good starting point for searches involving theses, research, articles, programmes and policy memoranda. (...)

Thesaurus Zorg en Welzijn

"De Thesaurus Zorg en Welzijn: de taal van het sociaal domein.
Meer dan 35.000 termen op het gebied van zorg en welzijn, zowel vaktaal als de taal van de burger. De termen beschrijven een breed terrein aan onderwerpen van elkaar overlappende sectoren: van vrijwilligerswerk tot lokaal sociaal beleid, van jeugdzorg tot ouderenzorg, van maatschappelijke dienstverlening tot medische zorg, van onderwijs tot vrijetijdsbesteding enz.

"The Thesaurus Care and Welfare: the language of the social domain.
More than 35,000 terms in health and well-being, both language and language of the citizen. The terms describe a wide range of subjects of overlapping sectors: from voluntary work to local social policy, from youth care to elderly care, from social services to medical care, from education to leisure activities, etc.

African Studies Thesaurus

"It contains some 5,200 English descriptors (or preferred terms). An additional 6,900 non-preferred terms guide the user to preferred terms. Developed as an indexing and retrieval tool for the ASC library collection, the African Studies Thesaurus reflects the characteristics and main thematic areas of the collection. Specific Africa-related descriptors include the names of countries and regions, ethnic groups, African languages, African polities and political parties in Africa.

BIRTH Television Archive Multilingual Thesaurus

"To enable a thematical and geographical searching for archive material with different language background a multilingual thesaurus is available. This thesaurus includes thematical and geographical terms. Every term is available in the four languages English, French, German and Dutch. By using one thesaurus term on searching, the translation of this term is included and search results for all four languages are returned."

Pages