The Hague

Justitiethesaurus

"Dit is de zevende editie (2016) van de Justitiethesaurus opgesteld door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze thesaurus is door de directie Informatisering (DI) van het ministerie als standaard trefwoordenclassificatie vastgesteld voor het toegankelijk maken en terugvinden van Justitiële informatie in catalogi, documentatiebestanden en Justitiewebsites.

"This is the seventh edition (2016) of the Justice Thesaurus of the Dutch Ministry of Justice and Security."

NARCIS Classificatie

"De NARCIS classificatie bestaat uit 2 hoofdrubrieken. De D-code geeft een overzicht de wetenschappelijke disciplines en de E-code omvat een aantal interdisciplinaire wetenschapsgebieden.
De classificatie is in 2015 afgestemd met de classificatie van NWO en grotendeels herzien."

"The Narcis Classification is a framework of codes with which institutes and experts are classified and can be retrieved. The D code classifies on scientific disciplines. The classification also contains an E code. This code includes some interdisciplinary research fields. The Narcis Classification has been revised in the year 2015.
The Narcis Classification is used among others in the scientific portal Narcis, https://www.narcis.nl."

Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts

"The Multilingual dictionary of cataloguing terms and concepts contains definitions for many terms and concepts used by the library cataloguing community. Terms and definitions are available in English and a variety of other languages.
The MulDiCat project was begun by Monika Muennich in 1998 for IFLA's Cataloguing Section. It was stored in a proprietary database developed by Bernard Eversberg in 2003. It has now re-emerged in part as a Word table and as a SKOS file on the new IFLA Namespace.

Genrethesaurus ten behoeve van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken

"INHOUD
ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN
Betekenis afkortingen
Lijst van genres voor audiovisueel materiaal
Hierarchisch overzicht van de Bijzondere boekvormen
Register van voorkeurstermen"

"CONTENT
ALPHABETICAL LIST OF TERMS
abbreviations meaning
List of genres of audiovisual material
Hierarchical view of the special book form
Register of preferred terms"

T.M.C. Asser Instituut Classification Scheme

"The T.M.C. Asser Instituut is a foundation (registered on 17 February 1994 with the Chamber of Commerce Haaglanden, The Netherlands, under file number 41158427) with the purpose of performing and maintaining scientific research and education in the areas of international and European law. It is a non-profit organisation, primarily funded by the Dutch Ministry for Education, Culture and Science and administered through the University of Amsterdam.

Iconclass

"Iconclass is a subject-specific classification system. It is a hierarchically ordered collection of definitions of objects, people, events and abstract ideas that serve as the subject of an image. Art historians, researchers and curators use it to describe, classify and examine the subject of images represented in various media such as paintings, drawings and photographs. Numerous institutions across the world use Iconclass to describe and classify their collections in a standardized manner.