Prague

Národní autority České republiky

"Portál Národní autority ČR soustředí na jednom místě zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova smyslu) tvorby a využívání souborů národních autorit všech typů.
Jmenné autority zahrnují soubor personálních a korporativních autorit (názvy institucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu autor/název pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů.

"The portal of the National Authority of the Czech Republic focuses on a fragmented information on the issue (in the broadest sense) of the creation and use of sets of national authorities of all types.
Nominated authorities include a set of personnel and corporate authorities (names of institutions and actions), gender, family, and author / author authority for use in both document and document processing.

Polytematický strukturovaný heslář

"Polytematický strukturovaný heslář (PSH), původní produkt Národní technické knihovny, je česko-anglický slovník hesel, který slouží jako nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů podle tématu. PSH obsahuje více než 13 900 hesel ze všech základních oblastí lidského poznání. Hesla jsou rozdělena do 44 tematických řad a každé z nich je v rámci oboru zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie."

"Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) is a bilingual Czech–English controlled vocabulary of subject headings which is used for organizing and searching the documents by subject. It is developed and maintained at the National Library of Technology of Prague. PSH contains over 13 900 subject headings in its latest version PSH 4.0 and is divided into 44 thematic sections which cover the main fields of human knowledge. Each subject heading is included in a hierarchy of six (or - under special circumstances - seven) levels according to its semantic content and specificity.