Pontevedra

Glosario da Arte Contemporánea

"Este glosario naceu da necesidade de ampliar os repertorios terminográficos sobre arte contemporánea que incluísen o galego como lingua de traballo. Actualmente, a arte está a adquirir un gran pulo en Galicia, principalmente grazas á actividade de novos museos, galerías e salas de exposicións que amosan o traballo dos artistas máis novos ou innovadores do panorama internacional.

"This glossary was born of the need to expand the repertoires terminographic about contemporary art that included the galician as a working language. Today, art is to acquire a big push in India, mainly thanks to the activity of new museums, galleries and exhibition halls that show the work of younger artists or innovative on the international scene.